RSDOUBLAGE
contactez-nous
photo Victory Kickoff !!

Victory Kickoff !!

Titre original : Ginga e Kickoff!!

Année : 2012/2013
Société de doublage : Wantake
Direction artistique : Laisne Grégory

Distribution :

Erika Takato
Haruka Ota
Matsushima
Misaki Shimizu
Mr. Momoyama
Ozo Furuya
Rin Furuya
Ruyji Furuya
Sho Ota
Taro Uematsu
Top