RSDOUBLAGE
contactez-nous
photo Saiki Kusuo no Psi Nan : Le retour

Saiki Kusuo no Psi Nan : Le retour

Titre original : The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened

Année : 2019/....
Société de doublage : Chinkel
Direction artistique : Baradat Claire

Distribution :

Gokuya Onimatsu
Haganeno
Kaido
Kuniharu Saiki
Kurumi Saiki
Kusuo Saiki
Reita Toritsuka
Saki Kusuo
Shun Kaido
Teruhashi
Toru Mugami
Top